Waarom deze site?

Bij ‘Waardebepaling Achteraf’ bepaalt u achteraf zelf de waarde van de geleverde dienst. Er zitten veel voordelen aan deze manier van samenwerken, toch komen er ook regelmatig vragen op over Waardebepaling Achteraf, ook wel Pay What You Want genaamd. Via deze pagina geven we antwoord op een paar veelgestelde vragen.

Veelgestelde vragen


Waarom wordt Waardebepaling Achteraf gebruikt?

Waardebepaling Achteraf wordt vooral gebruikt om ultieme klanttevredenheid te creëren, omdat de prijs/kwaliteit verhouding altijd klopt. Het zorgt er ook voor dat de opdrachtnemer gedurende het traject altijd alert blijft ten aanzien van het eindresultaat. Het draagt bij aan een duurzame relatie tussen opdrachtgever en opdrachtnemer, gebaseerd op vertrouwen.

Hoe kan ik bepalen wat de dienst of het produkt waard is?

Hiervoor heeft iedereen zijn of haar eigen referentiekader. Voor de opdrachtnemer is het ultiem als u een waarde kunt toewijzen op basis van de voordelen die u geniet van het geleverde produkt of de dienst. Op dat moment heeft de opdrachtnemer werkelijk waarde toegevoegd voor u of aan uw organisatie. Het is makkelijker als er direct een resultaat aan te koppelen is. Meer omzet, minder kosten etc. Uiteraard kunt u er ook andere elementen aan verbinden, zoals inzet, betrokkenheid of kwaliteit van de samenwerking.

Als dit lastig is kunt u een inschatting maken van de inspanning die is gedaan, of de kosten die gemaakt zijn voor het geleverde produkt. U kunt op zoek naar referentiebedragen door een vergelijkbaar produkt te zoeken. Als u met een tarief wilt rekenen, kijk dan ook naar het soort dienstverlening. Schilders vragen een lager uurtarief (15-45 euro) dan een advocaat (150-350 euro), een consultant rekent een tarief tussen de 85 en 250 euro. Voor een goede betaalt u meer dan voor een slechte. En het mooie is – u bepaalt wat goed is!

Het gaat er vooral om dat u een waardering aan het produkt of de dienst hangt waar u tevreden over bent. Maakt u zich absoluut geen zorgen over wat de opdrachtnemer daarvan vindt – die weet waar hij of zij aan is begonnen!

Is ieder produkt of dienst geschikt voor Waardebepaling Achteraf?

Nee. Tenminste, als de waardebepaling wordt gedaan op basis van ’toegevoegde waarde’. Met name de grotere trajecten (3 maanden +) zijn dan moeilijk in te schatten, vooral omdat dan gedurende de looptijd van het project externe factoren veranderen die de waarde beïnvloeden. De opdrachtnemer heeft dan minder invloed op het eindresultaat.

Als de waardebepaling wordt gedaan op basis van inspanning of gemaakte kosten, kan het altijd wel. Het is wel handig om bij grotere trajecten tussentijds te evalueren, of met voorschotten te werken. De opdrachtnemer doet tenslotte een investering voor de looptijd van het project.

Het voelt niet prettig, dat Waardebepalen Achteraf. Wat kan ik daarmee?

Sommige mensen voelen zich bij het waarderen van de dienst of het produkt zeer ongemakkelijk. Het blijkt dat men vooral onzeker is over wat de opdrachtnemer van hun waardering zal vinden. U hoeft zich daar helemaal niet druk over te maken. De opdrachtnemer weet waar hij of zij aan begonnen is en wil graag waarde leveren. Levert hij of zij dit niet, dan is het zeer gewenst om dit ook in de waardering tot uitting te laten komen. Alleen dan kan de kwaliteit van de dienstverlening verbeterd worden! Mocht u er echt problemen mee hebben, dan kunt u altijd vooraf vragen om van het principe af te wijken. Ook kunt u in een vervolgtraject andere afspraken maken.

Kan ik ook andere vormen van waardering gebruiken?

Jazeker, er zijn allerlei varianten mogelijk, waarbij u uw creativiteit de vrije loop kunt laten. Bedenk wel dat de opdrachtnemer uiteindelijk ook gewoon rekeningen moet betalen en brood op de plank moet hebben – of bent u bakker?

Ik mag betalen wat ik wil.. is het dan gratis?

Nee, het is zeker geen vrijwilligerswerk! De professionals die met Achteraf Waarderen werken gaan ervan uit dat ook zij met professionals werken en dat deze in staat zijn om toegevoegde waarde te herkennen en te waarderen. Uiteraard geldt ook hier: geen toegevoegde waarde = lage waardering.

Dat WBA is toch gewoon een marketing truc?

WBA is een prijsstrategie, waarbij het resultaat moet zijn dat de klant ultiem tevreden is over het produkt of de dienst en bereid is de leverancier aan te bevelen bij anderen (de prijs/prestatieverhouding is optimaal). Daarnaast is het laagdrempelig, zodat het eenvoudig is om de waarde van het produkt of de dienst te ervaren. WBA is daarmee een samenhang tussen Prijs, Produkt en Promotie.

Hoe weet ik of ik teveel betaal?

U betaalt teveel als u niet tevreden bent over de prijs/prestatie verhouding. Hoe u ook tot de juiste prijs bent gekomen, het moet in uw ogen kloppen. Zie verder ‘Hoe kan ik bepalen wat een prudukt of dienst waard is’.

Ik moet een budgetaanvraag doen. Hoe kan ik dan gebruik maken van Waardebepaling Achteraf?

Veel professionals die werken met Waardebepaling Achteraf kennen deze problematiek. Er zijn verschillende oplossingen voor, vraag het hen gerust!

Hoe gaat de betaling logistiek gezien?

Als u achteraf de goede prijs/waardering hebt bepaald laat u dit de leverancier weten. Veelal vindt dit plaats in een evaluatiegesprek. De leverancier stuurt vervolgens een factuur met daarop het vastgestelde bedrag. Mocht u een andere vorm van waardering hebben bedacht dan kunt u met de leverancier afstemmen in wat voor vorm dit geleverd wordt.